Om oss i Valdres Naturstein AS

Valdres Naturstein AS er en liten bedrift med to ansatte som jobber 100% og en regnskapsfører i 20% stilling.

Vi jobber hele tiden med å få tak i de beste varene og stiller strenge krav til kvalitet. For å henge med i tiden må vi også utvikle oss selv og se nye løsninger.

Vårt mål er at du som kunde får en fin opplevelse hos oss og at du føler du får en personlig løsning som passer best til deg.

Trygve Renna

Ingun Øyen Renna

Vårt lager i Rogne

Transport

  • Vi tilbyr utkjøring av varer. Dette skjer fortrinnsvis på kveldstid. Som regel blir varene losset for hånd, men i enkelte tilfeller kan det være greit med en traktor på stedet.
    • Pris: 8,- pr. km tur/ retur. 400,- pr. time. Minstepris: 1000,-  
  • For store kjøreoppdrag og vanskelig lossing, så har vi gode avtaler med Fjellvang Transport. Det er en lokal transportør som vi bruker til mange av våre oppdrag.
  • Vi låner også ut solide tilhengere gratis til våre kunder.
  • Alle priser er inkl. mva.

Vår historie

Det hele startet i 1992 med et beskjedent utsalg av takskifer fra garasjen i Rogne. På den tiden jobbet Trygve også som baker. Han fikk leid et lokale i skiferbruddet i Rogne og holdt til der frem til leiekontrakten gikk ut. Etter det holdt han til det gamle livdyrfjøset som tidligere tilhørte Helle Slakteri. Dette var et vanskelig sted med tanke på lager og transport. Det ble gjort innkjøp av en sag og varesortimentet ble utvidet. Årene gikk, og det måtte tas en avgjørelse på om han skulle gi seg eller satse på stein for fullt.

Steinen vant, og sommeren 2000 bygde han lager og kontor på Ygna – der vi holder til nå. Hele driften ble flyttet ned til Ygna samme høst. Da ble det gjort innkjøp av en stor sag som vi i dag bruker til å skjære peisheller og benkeplater av råplater.

I 2005 ble enkeltmannsforetaket gjort om til et AS.

I 2010 ble datteren til Trygve, Ingun, ansatt som telefonvakt på deltid. Det «ballet» på seg, og nå jobber hun heltid. Hovedsaklig i produksjonen, med hjemmesiden og markedsføring.

Varelageret har gradvis blitt utvidet alle disse årene, og nå er det større enn noen gang tidligere.