Peis

Peis er ikke lenger bare en varmekilde, men også et møbel. Den får gjerne en sentral plass på hytta og i hjemmet. Vi har gode forbindelser til dyktige murere som kan plassbygge din drømmepeis!

Dovre Råkopp 5-15, Oppdal Peisheller og kleber i grue. Murt av Beitostølen Håndverkstjeneste og Fjell-Bygg.

Otta Rust. Tilpasset av oss – montert av Fjell-Bygg.

Dovre 5 – 15.

Dovre 5 – 15. Murt av Beitostølen Håndverkstjeneste.

Dovre 5 – 15. Peisheller fra Oppdal og grue av kleber. Murt av Fjell-Bygg.

Murt av Beitostølen Håndverkstjeneste og Fjell-Bygg.

Valdres steinpaneler, Oppdal peisheller og Mustang 15 mm i gulv. Montert av Trekling AS

Dovre 5 – 15. Murt av Fjell-Bygg.

Fugemurt tørrmur med naturkant. 5-12 cm, Oppdal

Dovre steinpaneler. Montert av Fjell-Bygg.

Dovre 5-15. Murer: Bjørn Erik Johnsen, Byggmester Ranheim AS

Tørrmur med naturkant, Oppdal

Tørrmur 5-12 cm, Oppdal

Sel 5-15. Oppdal peisheller.

Mørk Oppdal tørrmur. Peisheller i Mørk Skifer, Brasil.

Oppdal tørrmur og mørk Oppdal peishelle.

Tilpassede bruddheller foran peisinnsats.

Mørk Skifer Brasil Peishelle

Kleberpeis.

Dovre steinpaneler. Montert av Fjell-Bygg.