Maskinførere

Vi samarbeider med maskinførere for å lage flotte maskinsteinsmurer.


Thon Maskin AS
Svarthamarvegen 114
2917 Skrautvål
v/ Øyvind Thon
Tlf: 932 66 604
thon.maskin@hotmail.com
www.thonmaskin.no

Sandberg Maskin
Bygdinvegen 2360
2940 Heggenes
v/ Erling Sandberg
Tlf: 95880220

Bergheim Maskin AS
Tlf: 61 40 14 25
ns@bergeim-maskin.no

Strømmen Maskin
Tlf: 913 91 400 (Øystein)
Tlf: 908 71 091 (Gjermund)
post@strommenmaskin.no
Les mer..

Høgden Maskinservice DA
Tlf: 416 86 354
Les mer..

Andre samarbeidspartnere

Mørk Skifer Kina 25 mm.

Mørk Skifer Kina 25 mm.

Mørk Skifer Kina 25 mm.