Murere


Fjell- Bygg AS
Bygdinvegen 2149
2940 Heggenes
v/ Tore Før, 48062164
www.fjell-bygg.no

Per Einar Sælid Mur og Flis AS
Rogndokkvegen 163
2900 Fagernes
Tlf: 952 32 945
Les mer..

Rogne Bygg AS
Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
v/ Torodd Melbye: 915 14 009
info@rognebygg.no

Slidre Bygg & Prosjektering AS
2966 Slidre
Tlf: 61 34 42 99
post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Aurdal Bygg og Haandverk
Vestringslinna 280
2910 Aurdal
Tlf: 930 22 505
www.aurdalbygg.no
post@aurdalbygg.no

Byggmester Ove Gunnar Viken
2930 Bagn
Tlf: 958 63 546
post@byggmester-viken.no
Les mer..

Tommy Brenden
Haravika
2937 Begna
Tlf: 971 27 876
tobrende@online.no

Murer Øyvind Stuve AS
Fødnesvegen 809
2918 Ulnes
Tlf: 916 64 275
ostuve@online.no

 TB Beint Fram
v/ Terje Bråten
Sentervegen 69
2953 Beitostølen
Tlf: 916 64 275
tbbeintfram@gmail.com

A/B Mur AS
Rønshagadn 1
2960 Røn
Arni Thor Thorsson: 99734123
Bjørn Erik Johnsen: 97520560
Rønshagadn 1
2960 Røn
post@ab-mur.no

Andre samarbeidspartnere