Murere


Fjell- Bygg AS
Bygdinvegen 2149
2940 Heggenes
v/ Frode Enger: Tlf: 97808077
www.fjell-bygg.no

Per Einar Sælid Mur og Flis AS
Rogndokkvegen 163
2900 Fagernes
Tlf: 952 32 945
Les mer..

Murermester Torodd Melbye AS
2943 Rogne
Tlf: 915 14 009
torodd.melby@n2u.no

Byggmester Ranheim AS
Kongsvegen 53
2920 Leira i Valdres
v/ murer Bjørn Erik Johnsen: Tlf: 975 20 560
www.ranheim.no

Slidre Bygg & Prosjektering AS
2966 Slidre
Tlf: 61 34 42 99
post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Aurdal Bygg og Haandverk
Vestringslinna 280
2910 Aurdal
Tlf: 930 22 505
www.aurdalbygg.no
post@aurdalbygg.no

Byggmester Ove Gunnar Viken
2930 Bagn
Tlf: 958 63 546
post@byggmester-viken.no
Les mer..

Tommy Brenden
Haravika
2937 Begna
Tlf: 971 27 876
tobrende@online.no

Øyvind Stuve
Fødnesvegen 809
2918 Ulnes
Tlf: 916 64 275

Andre samarbeidspartnere