Gårdsplass, hage og gangstier

Det er mange muligheter om en vil oppgradere uteområdet rundt seg.
Vi har både rektangulære heller og bruddheller.

Rektangulære heller:
Disse blir levert i faste bredder og ulike lengder. Dette er fordi skifer skal legges i forband, og derfor ikke ha ‘’firerkryss’’ i fugene.

Bruddheller:
Der har vi hovedsakelig to størrelser – mellomstore og store. De store skal være over 0,5 m2.
Om det er litt størrelse på uteområdet kan man gjerne kombinere disse to størrelsene.

Tykkelser:
10 – 20: Skal legges i støp.
20 – 30: Kan legges i sand om det er gjort bra grunnarbeid. Blir ofte brukt i støp også.
30 – 40: Vi anbefaler stort sett denne tykkelsen. Egenvekten blir noe høyere, men da ligger hellene til gjengjeld bedre. Områder med mye elg, ku eller andre store dyr bør benytte denne tykkelsen.

Hjemme hos sjefen! Kjøresterke bruddheller med granitt i fugene. Det er også brukt kantstein for å skille plen og heller.

Store bruddheller fra Oppdal. 3-5 cm tykkelse.

Vanlige bruddheller, Dovre. 20-30 mm.

Store, vanlige bruddheller, Oppdal. 3-5 cm tykkelse.

Oppdal bruddheller.

Oppdal bruddheller.

Oppdal bruddheller.

Oppdal bruddheller.

Store, vanlige bruddheller 3- 5 cm tykkelse.

Mellomstore kjøresterke bruddheller med rød smågatestein. 4-6 cm tykkelse.

Belegningsheller, Trollheimen. 4-6 cm tykkelse.

Belegningsheller i ulike bredder og fallende lengder. 4-6 cm tykkelse.